Marketingo komunikacijos planas – Pavyzdys 2021m.

Komunikacijos planas – tai politika pagrįstas požiūris į suinteresuotųjų šalių informavimą. Plane oficialiai apibrėžiama, kam turėtų būti teikiama konkreti informacija, kada ji turėtų būti teikiama ir kokie komunikacijos kanalai bus naudojami informacijai pateikti.

Veiksmingame komunikacijos valdymo plane numatoma, kokią informaciją reikės perduoti konkretiems auditorijos segmentams.

Plane taip pat turėtų būti nurodyta, kas turi teisę perduoti konfidencialią ar neskelbtiną informaciją ir kaip informacija turėtų būti skleidžiama (el. paštu, interneto svetainėse, spausdintose ataskaitose ir (arba) pristatymuose). Galiausiai plane turėtų būti apibrėžta, kokiais komunikacijos kanalais suinteresuotosios šalys naudosis, kad gautų grįžtamąjį ryšį, ir kaip komunikacija bus dokumentuojama ir archyvuojama.

Komunikacijos planai atlieka svarbų vaidmenį pokyčių valdyme. Veiksminga komunikacijos strategija gali padėti palaužti pasipriešinimą pokyčiams, nes visi bus vieningi, o suinteresuotosios šalys įsitrauks ir pritars pokyčių poreikiui ir veiksmams, kurių imamasi jiems įgyvendinti.

Projektų valdymo atveju į komunikacijos planą gali būti įtrauktas bendrų terminų žodynėlis, kad visos suinteresuotosios šalys nuosekliai vartotų terminus. Šiame žodynėlyje taip pat gali būti apibrėžti ir pateikti šablonų, ataskaitų ir formų, kurias projekto vadovas naudos informacijai perduoti, pavyzdžiai.

Komunikacijos planas ekstremalioms situacijoms yra panašus, tačiau jame taip pat turi būti aptarti būdai, kaip informacijai skleisti turėtų būti naudojami elektroniniai ir neelektroniniai komunikacijos kanalai. Tai apima pranešimus per pastato garsinio iškvietimo sistemą, automatinius tekstinius pranešimus, įspėjimus el. paštu, iš anksto įrašytus skambučius, telefonų medžių ir socialinės žiniasklaidos naudojimą.

Kas yra komunikacijos planas?

Komunikacijos planas leidžia veiksmingai perduoti informaciją atitinkamoms suinteresuotosioms šalims. Plane bus nurodyta, kokius pranešimus turite skleisti, kam ir kokiu (-iais) kanalu (-ais) tuos pranešimus skirsite. Komunikacijos planai gali būti naudojami krizių metu, tačiau jie taip pat naudojami pristatant naujas iniciatyvas ar paleidžiant naujus produktus.

Komunikacijos planai gali padėti išsiaiškinti produkto ar naujos iniciatyvos įvedimo į rinką tikslą ir oficialiai nustatyti žinutes, kurias norite perduoti numatytai (-oms) auditorijai (-oms).

Be to, komunikacijos planas gali padėti jūsų įmonei krizės metu, jei ankstesnė marketingo žinutė ar verslo sprendimas pakenkė jūsų reputacijai vidinių suinteresuotųjų šalių ar klientų akyse.

Jei įmonės neturi komunikacijos plano, jos bus nepasirengusios, kai ištiks nelaimė. Galbūt mažai tikėtina, kad jūsų įmonėje atsiras paauglių, valgančių jūsų produktą dėl šlovės internete, tačiau ne taip mažai tikėtina, kad jums niekada neprireiks procedūros, kaip veiksmingai spręsti sudėtingas situacijas.

Dabar, kai jau aptarėme, kuo komunikacijos planas gali būti naudingas, sužinokime, kaip parašyti tokį planą, kuris būtų veiksmingas.

Komunikacijos strategijos planas

Strateginis komunikacijos planas – tai rašytinis planas, kuriame išdėstyta komunikacija jūsų komandai apie jūsų organizacijos tikslus. Šiame plane apgalvotai pateikiamos žinutės ir taktikos, naudojamos siekiant padėti įtraukti darbuotojus į jūsų strategiją ir paskatinti organizacijos veiklos sėkmę.

Projekto komunikacijos planas

Projekto valdymo komunikacijos plane nurodoma, kaip projekto metu suinteresuotosioms šalims bus perduodama svarbi informacija. Jame taip pat nustatoma, kas gaus šią informaciją, kaip tie žmonės ją gaus, kada ją gaus ir kaip dažnai jie turėtų tikėtis gauti šią informaciją.

Rinkodaros komunikacijos planas

Rinkodaros komunikacijos planas, arba marcom planas, yra strategija, skirta informuoti tikslinę klientų auditoriją apie jūsų produktą ar paslaugą. … Į planą taip pat turi būti įtrauktas komunikacijos priemonių derinys, kuriame nurodomi ir aprašomi įvairūs produkto reklamos tikslinei auditorijai būdai, numatyti jo strategijoje

Rinkodaros planas

Rinkodaros planas – tai veiklos dokumentas, kuriame išdėstyta reklamos strategija, kurią organizacija įgyvendins siekdama gauti potencialių klientų ir pasiekti tikslinę rinką. … Rinkodaros plano funkcijos ir sudedamosios dalys yra šios: Rinkos tyrimai, kuriais grindžiami kainodaros sprendimai ir naujų rinkos dalyvių įėjimas į rinką.

Komunikacijos planų svarba

  1. Išsiaiškinti jūsų agentūros tikslus ir uždavinius: Jūs žinote, kur norite eiti, bet jums reikia maršruto, kaip ten nuvykti. Planas yra jūsų maršrutas.
  2. Išsiaiškinti ryšius tarp auditorijų, pranešimų, kanalų, veiklos ir medžiagos: Komunikacijos planavimo procesas padės jums nustatyti, ką turite pasiekti, pasakyti, ką norite, kad jie žinotų, ir kaip juos pasieksite. Pamatysite, kad kiekviena jūsų auditorija turi unikalių savybių, poreikių ir motyvų. Planuodami atrasite veiksmingiausius būdus bendrauti su jomis.
  3. Nustatyti ir įgyvendinti įvairią komunikacijos veiklą: Yra daug įvairių būdų skleisti savo žinią. Tai padės apsispręsti, kokia veikla užsiimsite, kad nebūtumėte nuolat traukiami įvairiomis kryptimis.
  4. Išsiaiškinti darbuotojų, suinteresuotųjų šalių ir kitų asmenų vaidmenis šiame procese: Žmonės turi žinoti, kokį indėlį jie įneš į organizaciją ir už ką yra atsakingi. Planas padės valdyti žmones ir jų atsakomybę.
  5. Ugdyti komandos kūrybiškumą ir bičiulystę: Į planavimo procesą įtraukus daug žmonių, atsiras įvairių požiūrių ir minčių įvairovė. Pasitelkite darbuotojus, suinteresuotuosius asmenis, rinkėjus, stažuotojus ir jaunesniuosius darbuotojus.
  6. Padėti savo darbuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams patekti į „tą patį puslapį”: Gerai suformuluotas planas padės žmonėms laikytis tos pačios pozicijos ir suformuluoti nuoseklią žinutę.
  7. Įtraukti suinteresuotųjų šalių indėlį į komunikacijos procesą: Suinteresuotieji asmenys: šie žmonės yra svarbūs jūsų organizacijai, ir tai parodys jiems, kaip vertinate jų indėlį.
  8. Užtikrinti, kad efektyviai pasieksite savo suinteresuotąsias šalis ir rinkėjus: Tai yra ankstesnio punkto tęsinys: kai nuo pat pradžių atliksite procesą ir nustatysite strategijas, kaip pasiekti suinteresuotuosius subjektus, su jais bendrausite veiksmingiau. Tai taip pat sukurs scenarijų, pagal kurį jie noriai teiks jums sąžiningą grįžtamąjį ryšį, kad galėtumėte atitinkamai pakoreguoti savo strategiją.
  9. Leisti kiekvienam komandos nariui būti suinteresuotam jūsų sėkme: Įsitraukimas į procesą ir dalyvių nuomonių integravimas suteikia atsakomybės jausmą.
  10. Kad įvertintumėte savo plano sėkmę ir sritis, kurias reikia stiprinti: Organizacijos dažnai atlieka vidurio kurso peržiūrą, kad nustatytų stipriąsias ir silpnąsias puses bei kliūtis, o tada sukuria ir įgyvendina naujus metodus. Galite sukurti unikalią, specialiai jums pritaikytą vertinimo strategiją, kuri padės surinkti informaciją, reikalingą planui tobulinti.

 

Similar Posts

Parašykite komentarą